Jakie wymogi musi spełnić hala produkcyjna?

Hala produkcyjna to obiekt budowlany, który bezwzględnie musi spełniać wszystkie wymagania i normy. Wpływa to na bezpieczeństwo, jakość i komfort pracy pracowników. Przepisy te wynikają z BHP oraz prawa pracy i są ściśle określone – ich nieprzestrzeganie wiąże się z sankcjami i z pewnością będzie problemem dla przedsiębiorcy. Jakie wymogi musi więc spełniać hala produkcyjna?

1. Budowa hali produkcyjnej

W przeciwieństwie do hali magazynowej, koszt budowy hali produkcyjnej jest większy. Należy bowiem zastosować lekką obudowę, stosując do tego piankę poliuretanową lub wełnę mineralną (w zależności od wymagań przeciwpożarowych). Wszystko dlatego, że hala produkcyjna musi spełniać rygorystyczne normy dotyczące izolacyjności termicznej. Dotyczą one wszystkich jej elementów – dachu, okien, ścian, drzwi, podłogi na gruncie oraz naświetlenia.

Budując halę produkcyjną należy również zachować odległość minimum 7 metrów od innych obiektów, a także minimum 3 metry od granicy działki (w przypadku ściany bez okien) lub minimum 4 metry od granicy działki (w przypadku ściany z oknami).

2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Zgodnie z prawem, w budynku hali produkcyjnej muszą znajdować się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, takie jak toaleta, jadalnia czy umywalnia. Dopuszczalne jest umieszczenie ich w budynku obok, jednak muszą być one połączone ogrzewanym łącznikiem. Liczą się również wymiary pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Minimum 2,5 m wysokości (2,2 m w przypadku sutereny, piwnicy i poddasza). Muszą być one ogrzewane, wentylowane i odpowiednio oświetlone.

3. Wymogi dotyczące oświetlenia

Zatrudniając pracowników na przynajmniej 4 godziny należy zapewnić im dostateczną ilość światła dziennego. Powierzchnia doświetlenia wynosi przynajmniej 1:8 powierzchni posadzki. Można zatem obliczyć, że na każde 10 m2 powierzchni posadzki przypada okno dachowe o powierzchni co najmniej 1,25 m2. Wyjątkiem są oczywiście stanowiska pracy, które nie mogą być narażone na działanie promieniowania UV.

4. Temperatura w hali produkcyjnej

W przypadku wykonywania ciężkiej pracy fizycznej temperatura na hali produkcyjnej musi wynosić przynajmniej 14 stopni Celsjusza. Natomiast w przypadku lekkiej pracy fizycznej lub pracy umysłowej (biurowej) temperatura ta nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Nie warto jednak popadać w skrajność – zbyt wysoka temperatura w pracy uważana jest za czynnik szkodliwy, choć jej górna granica nie została określona przepisami.

Zapraszamy do współpracy