Spawanie – jak wygląda nasza praca?

Praca przy tworzeniu konstrukcji stalowych polega przede wszystkim na łączeniu ze sobą elementów stalowych lub aluminiowych, za pomocą spawania. Natomiast jednym z głównych zawodów w tej branży jest monter, który jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie wybranej konstrukcji. Do jego podstawowych zadań należy przygotowanie wszystkich elementów, zgodnie z wytycznymi, które w kolejnym etapie będą montowane w konkretnej inwestycji. W związku z tym monter konstrukcji stalowych, dzięki doświadczeniu i uprawnieniom jest jedną z ważniejszych postaci w przygotowywaniu konstrukcji stalowych.

Wielu inwestorów z pewnością często zadaje sobie pytanie, jak konkretnie wygląda produkcja, szczególnie tych ogromnych konstrukcji stalowych. Specjalistyczne firmy, które tworzą wielkogabarytowe projekty stalowe lub aluminiowe, wszystkie prace wykonują zgodnie z harmonogramem budowy, dzięki czemu zapewniają sobie ciągłość realizowania konkretnych prac na budowie. Jednak jak konkretnie wygląda praca w branży budowniczej, odnośnie tworzenia konstrukcji stalowych?

Tworzenie konstrukcji stalowych – kto jest za to odpowiedzialny?

Wykonywanie gotowych projektów konstrukcji stalowych to zadanie, które delegowane jest specjalistom, a więc monterom. Jak sama nazwa wskazuje, są to osoby, które odpowiedzialne są za prawidłowe wykonanie montażu, zabezpieczenia i konserwacji stworzonej przez niego konstrukcji. Od montera wymaga się także właściwego wykorzystywania urządzeń i narzędzi, a także odpowiedniego przeprowadzania kontroli w ramach przeglądów konstrukcji. Zatem, co należy do podstawowych zadań montera? Przede wszystkim trzy najważniejsze:

1.       Zachowanie obowiązujących zasad technologicznych

2.       Przestrzeganie wszystkich norm odnoszących się do jakości

3.       Wstępna, aczkolwiek bardzo precyzyjna ocena wykonanej pracy.

W zależności od odpowiedniego charakteru wykonywanych prac, od monterów bez wyjątku wymaga się posiadania odpowiednich uprawnień spawalniczych, jak i również umiejętności obsługi narzędzi i sprzętu technicznego.

W przypadku każdego z monterów zarówno od konstrukcji stalowych, jak i aluminiowych wymaga się ukończenia nie tylko szkoły technicznej, ale specjalizacji z zakresu tworzeniu konstrukcji stalowych. Natomiast posiadanie niezbędnego przeszkolenia oraz praktyk, to jedne z najważniejszych elementów, które mają zasadniczy wpływ na możliwości tworzenia wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.

Produkcja konstrukcji stalowych – krok po kroku

Mając na pokładzie montera, jako jedną z najważniejszych postaci odpowiedzialnych za tworzenie konstrukcji stalowych, można przedstawić proces ich tworzenia. Niemniej z uwagi na różnego rodzaju wewnętrzne regulaminy, a także plany działania, tego rodzaju proces może się delikatnie różnić w zależności od tego, w jakiej firmie, jaka konstrukcja stalowa jest tworzona. Jednak generalnie produkcję konstrukcji stalowych można podzielić na pięć najważniejszych etapów.

Etap I – projekt wykonawczy konstrukcji stalowej

Oczywiście bez posiadania odpowiedniego projektu niemożliwe jest stworzenie konstrukcji stalowej. Dlatego zawsze pierwszym etapem jest wykonanie projektu warsztatowego, który zawierał będzie wszystkie, nawet najdrobniejsze detale konstrukcji. Ponadto we wstępnym projekcie określa się już klasę wykonania konstrukcji, wymagania w zakresie przygotowania powierzchni oraz wykonania spoin, a także materiały, które zostaną wykorzystane.

Etap II – zamówienie niezbędnych materiałów

Kolejny krok to zamówienie potrzebnych materiałów do wykonania projektu. Jest to bardzo ważny etap w ramach zachowania ciągłości wykonania konstrukcji stalowej. Należy pamiętać, że producent tego rodzaju konstrukcji nie może pozwolić sobie na to, że zapomni o jakimkolwiek z profili, ponieważ brak choćby jednego uniemożliwiłby prawidłowe wykonanie projektu.

Etap III – rozładunek i transport materiału na stanowisko robocze

Po otrzymaniu zamówienia ze wszystkimi niezbędnymi produktami kolejnym krokiem jest przetransportowanie ich na stanowisko robocze. Najczęściej do rozładunku wykorzystuje się różnego rodzaju urządzenia dźwigowe np. suwnice. Dzięki nim możliwy jest szybki i precyzyjny rozładunek.

Etap IV – proces prefabrykacji konstrukcji stalowej

Czym jest prefabrykacja? To po prostu obróbka materiału. I tu można śmiało powiedzieć, że jest to najważniejszy z etapów, a tylko i wyłącznie doświadczona oraz wysoko wykwalifikowana kadra jest gwarancją prawidłowego wykonania konstrukcji stalowej. Dlaczego?

Ponieważ do właściwego wykonania projektu konstrukcji stalowej potrzebne jest bardzo precyzyjne docięcie materiału, gdzie nawet pojedynczy element może składać się z dużej ilości profili. Z kolei zachowanie idealnych proporcji każdego z elementów to jedyna gwarancja łatwego i szybkiego montażu konstrukcji bezpośrednio na placu budowy.

Etap V – dokumentacja powykonawcza

Ostatnim elementem jest sporządzenie dokładnej dokumentacji powykonawczej. Każdy z producentów konstrukcji stalowych zobligowany jest do oznaczenia własnych wyrobów odpowiednim znakiem CE poprzez wystawienie właściwej deklaracji zgodności.

Tworzenie konstrukcji stalowych – to chirurgiczna precyzja przy olbrzymich elementach

Większość przedsiębiorstw, które posiadają ogromne doświadczenie w tworzeniu wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, doskonale zdają sobie sprawę jak ważna, jest precyzja w ich codziennej pracy. Podczas obróbki materiałów, z jakich składa się całościowy projekt to etap, który musi zostać wykonany niezwykle precyzyjnie. Bez tego niemożliwe będzie późniejsze bezproblemowe zamontowanie poszczególnych elementów.

Nowoczesne, a zarazem sprawdzone metody pozwalają na bardzo dokładne przycinanie elementów, dając gwarancję finalnego powodzenia projektu. Niemniej wykonywanie takich projektów jak hale stalowe czy ogromne magazyny, to wyzwanie, któremu podołają tylko najlepsze ekipy specjalistów.

Zapraszamy do współpracy